GRASS VALLEY VIBE EM3000
  PACKETEER Packetshaper 65
  GENIEATM 6300
  EMC DS-200B
  QUANTUM SCALAR 24
  SUN SG-XTAPDAT72-5F-2
  IBM POWER6 520
  HP DL360G6
  Extron IN1502
  BRIX BV-2500B
  BRIX BV-100M
  ACE LEXICON MX200
  万方汇博 OMRV50
  RADWARE FireProof(904668)
  RADWARE FireProof(904768)
  RADWARE CERTAINT 100
  SINFOR(深信服) DLAN M5600
  SUN T5220
  SONY BRC-H700
  博科 Brocade 7500E
  H3C Neocean IX1000
  APC MATRIX 5000
  HP RP7410(A6752A)
  HP DL580/G2
  HP J6750(A9638A)
  HP AA979A
  TEKTRONIX TM502A
  EXTRON MVX 88 VGA A
  SUNTECH STP015S-12/LB-HW
  SUNTECH STP030S-12/LB-HW
  惠普 HP AM867A
  宏正 ATEN CL5200C
  MET COMPLIES WITH UL
  Suntech STP180S-24/Ad
  IBM 9110-51A(P5 510)
  Juniper NS-500-HG2-SX
  LSI LOGIC 0834(CLASS 4600)
  Radware Web Server Director(90
 
 
 
首页 >>  产品展示 >> 整机产品 >> 小型机 >>
 IBM 9110-51A(P5 510) 小型机
 
查看大图 点击小图看大图

IBM 9110-51A(P5 510) 小型机

      

IBM

      

9110-51A(System p5 510)

设 备 类 型

小型机

 

 

 

 

 

 

 

 

 

规 格 参 数

支持处理器:

7654/ 82831-core 1.9 or 2.1 GHz POWER5+ processor card, 36 MB L3 cache

7655/ 82842-core 1.9 or 2.1 GHz POWER5+ processor card, 36 MB L3 cache

支持内存:

19301GB (2 x 512 MB) DIMMs, 276-pin DDR-2, 533 MHz SDRAM

19312 GB (2 x 1 GB) DIMMs, 276-pin DDR-2, 533 MHz SDRAM

19324 GB (2 x 2 GB) DIMMs, 276-pin DDR-2, 533 MHz SDRAM

19348 GB (2 x 4 GB) DIMMs, 276-pin DDR-2, 533 MHz SDRAM

支持硬盘:

196873.4 GB ULTRA320 10 K rpm SCSI hot-swappable disk drive

1969146.8 GB ULTRA320 10 K rpm SCSI hot-swappable disk drive

197036.4 GB ULTRA320 15 K rpm SCSI hot-swappable disk drive

197173.4 GB ULTRA320 15 K rpm SCSI hot-swappable disk drive

1972146.8 GB ULTRA320 15 K rpm SCSI hot-swappable disk drive

1973300 GB ULTRA320 10 K rpm SCSI hot-swappable disk drive

工作温度:535

相对湿度:880%

工作电压:100127V / 200240V AC

工作频率:50/60 plus or minus 0.5 Hz

最大电源功耗:625W

最大热输出:2133 BTU/hr

外形尺寸:89.9mm(H)*437mm(W)*691mm(D)

重量:16.8kg 23.2kg

  版权所有 深圳市碧盛元实业发展有限公司 技术支持:碧盛元实业发展有限公司
  电话:0755-83231299 83263588  传真:0755-83200800 E-MAIL:78209@126.com
  地址:广东省深圳市福田区华发北路46号桑达大厦519号 粤ICP备09030511号